Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1971 (België)

Datum :
15-02-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710215-22
Rolnummer :

Samenvatting :

Is door de correctionele rechtbank een plaatsopneming geschied, en wordt noch door het proces-verbaal van deze onderzoeksmaatregel noch door het hierop gegronde vonnis vastgesteld dat de regels betreffende de openbaarheid van de terechtzittingen in acht genomen zijn of dat het sluiten der deuren regelmatig is uitgesproken, dan is het vonnis nietig. (Grondwet, art. 96.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.