Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1978 (België)

Datum :
15-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780215-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter in hoger beroep die het beroepen vonnis wijzigt, is, bij ontstentenis van een conclusie waarin de redenen van dit vonnis worden overgenomen, niet verplicht die redenen te weerleggen (1). ( Art. 97 Grondwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.