Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1979 (België)

Datum :
15-02-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790215-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien de uitkering, bedoeld in art. 301, alinéa 1, B.W., ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de uitkeringsgerechtigde, in ruime mate ontoereikend is geworden om laatstgenoemde, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, in staat te stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, kan de rechtbank de uitkering verhogen; niet wettelijk verantwoord is dan ook de beslissing van de rechter dat die uitkering wordt verhoogd op grond alleen dat de inkomsten van de uitkeringsplichtige zijn verhoogd <1>. (Art. 301, alinéa alinéa 1 en 3, B.W.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.