Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1988 (België). RG 5865

Datum :
15-06-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880615-1
Rolnummer :
5865

Samenvatting :

Tot kennisneming van een geschil inzake een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is bevoegd de arbeidsrechtbank van een van de gerechtelijke arrondissementen waar de handelsvertegenwoordiger zijn beroep uitoefent of waar de bedrijfszetel is gevestigd waaraan hij verbonden is. ( Art. 627, 9°, Gerechtelijk Wetboek. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.