Hof van Cassatie: Arrest van 15 Maart 1976 (België)

Datum :
15-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760315-13
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter beoordeelt in feite en derhalve soeverein of de door de beklaagde aangevoerde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond opleveren waardoor de strafrechtelijke aansprakelijkheid (4) wordt uitgesloten; bij gebreke van een conclusie dienaangaande is de rechter niet verplicht de elementen te preciseren waarop bij deze beoordeling steunt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.