Hof van Cassatie: Arrest van 15 Oktober 1974 (België)

Datum :
15-10-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741015-10
Rolnummer :

Samenvatting :

De op de rijbaan aangebracht witte pijlen, voorzien bij artikel 112bis, 2, lid. 1, van het wegverkeersreglement, zijn gebodstekens die de rijstrook aanwijzen welke de bestuurders moeten volgen om de door die pijlen aangeduide richting in te slaan, doch zijn geenszins verbodstekens, zodat, bij ontstentenis van witte pijlen wijzende naar de richting die men wil inslaan, het niet verboden is een rijstrook te volgen waarop witte pijlen zijn aangebracht die een andere richting aanwijzen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.