Hof van Cassatie: Arrest van 15 September 1981 (België). RG 6274

Datum :
15-09-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810915-4
Rolnummer :
6274

Samenvatting :

Geen eindbeslissing, in de zin van art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid, is het arrest van het hof van beroep waarin de rechter het beroepen vonnis, dat een psychiater had aangesteld om de beklaagde te onderzoeken, nietig verklaart, de zaak aan zich trekt om ze ten gronde te behandelen en die behandeling op een latere terechtzitting uitstelt ten einde de beklaagde de gelegenheid te geven zijn verweer voor te dragen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.