Hof van Cassatie: Arrest van 16 December 1971 (België)

Datum :
16-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711216-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De bewijskracht van de conclusie waarin de overeenkomst van de partijen wordt vastgesteld over het instellen van een deskundigenonderzoek "onder voorbehoud van al hun rechten en zonder nadelige erkenning" wordt miskend door de rechter, die dat beschouwt als de impliciete bekentenis door een der partijen van het bestaan en van de aard van het door de andere partij aangevoerde contract. ( B.W., art. 1319 en 1320. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.