Hof van Cassatie: Arrest van 16 December 1974 (België)

Datum :
16-12-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741216-5
Rolnummer :

Samenvatting

De rechten van de verdediging worden niet geschonden door de rechter in hoger beroep die, wegens de gevolgen van na het vonnis in eerste aanleg, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, aan de hem voorgelegde feiten een nieuwe omschrijving of een aanvullende omschrijving geeft, als de beklaagde de gelegenheid heeft gehad zich ook over de tweede omschrijving te verdedigen.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.