Hof van Cassatie: Arrest van 16 December 1977 (België)

Datum :
16-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771216-5
Rolnummer :

Samenvatting

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat slechts zekere redenen van de bestreden beslissing bekritiseert, wanneer het beschikkende gedeelte wettig verantwoord is door een andere redenen (1).

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.