Hof van Cassatie: Arrest van 16 December 1980 (België). RG 5974

Datum :
16-12-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801216-7
Rolnummer :
5974

Samenvatting

De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel en miskent het recht van verdediging niet als hij het verzoek om een dergelijke maatregel afwijst omdat hij die niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.