Hof van Cassatie: Arrest van 16 Februari 1971 (België)

Datum :
16-02-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710216-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien uit het nieuw feit of uit de omstandigheid waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding, in strijd met wat hij beweert, niet het bewijs volgt van zijn onschuld of van de toepassing van een strengere strafwet dan die welke hij werkelijk heeft overtreden, verklaart het Hof van cassatie dat de aanvraag niet ontvankelijk is en verwerpt het de aanvraag tot herziening van de veroordeling. (Sv., art. 443, 3°.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.