Hof van Cassatie: Arrest van 16 Juni 1988 (België). RG 5685

Datum :
16-06-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880616-2
Rolnummer :
5685

Samenvatting :

Aangezien een pacht schriftelijk moet worden vastgesteld, kan de verpachter het bestaan van de pacht niet door alle middelen rechtens bewijzen. ( Art. 3 Pachtwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.