Hof van Cassatie: Arrest van 16 Maart 1973 (België)

Datum :
16-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730316-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer voor de meerwaarden bedoeld bij de wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime der meerwaarden met het oog op de bevordering van de beleggingen, reeds een aanslag is gevestigd, is het verzoekschrift waarbij de belastingplichtige vraagt voor deze wet in aanmerking te komen, een bezwaarschrift in de zin van artikel 61, alinéa 3, van de gecoördineerde belastingwetten van 15 januari 1948.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.