Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1967 (België)

Datum :
16-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670516-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Opdat artikel 28 van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen wettelijk toegepast wordt volstaat het dat de vergelijking van de bedrijfsinkomsten van de belastingplichtige wordt gemaakt met de normale winsten van belastingplichtigen die een bedrijf uitoefenen van dezelfde soort, dat met het bedrijf van belanghebbende voldoende punten van gelijkenis vertoont.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.