Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1966 (België)

Datum :
16-11-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19661116-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Het begrip van de gelijkheid vóór de belasting verbiedt niet zekere categorieën van burgers te treffen, op voorwaarde dat al degenen die zich in dezelfde feitelijke toestand bevinden gelijkelijk aangeslagen worden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.