Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1970 (België)

Datum :
16-11-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701116-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Nietig is de in het Duits gestelde voorziening tegen een in het Nederlands gewezen beslissing van de Herkeuringsraad. (Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.