Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1971 (België)

Datum :
16-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711116-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De wettelijkheid van de veroordeling van een dader van een misdrijf hangt niet af van de veroordeling van andere personen die eraan deelgenomen hebben, onder meer in geval van wijziging van de kwalificatie van het feit waarop de veroordeling van deze dader is gegrond. ( S.W., art. 66. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.