Hof van Cassatie: Arrest van 17 April 1984 (België). RG 8699

Datum :
17-04-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840417-6
Rolnummer :
8699

Samenvatting :

Doelloos en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende over een betwisting in verband met de invrijheidstelling op borgtocht, wanneer de voorlopige hechtenis op het ogenblik dat het cassatieberoep wordt ingesteld, reeds geëindigd was door betaling van de geldsom en vrijlating van de verdachte.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.