Hof van Cassatie: Arrest van 17 December 1975 (België)

Datum :
17-12-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751217-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Feitelijke grondslag mist het middel dat aan de rechter verwijst dat hij heeft nagelaten uitspraak te doen over een van de punten van de vordering, als de rechter uitspraak gedaan heeft over de punten van de vordering welke in het inleidend verzoekschrift zijn opgegeven.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.