Hof van Cassatie: Arrest van 17 December 1979 (België). RG 6006

Datum :
17-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791217-1
Rolnummer :
6006

Samenvatting :

Inzake arbeidsovereenkomsten wordt de overeenkomst onrechtmatig beëindigd als een der partijen een wezenlijk bestanddeel ervan wijzigt <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.