Hof van Cassatie: Arrest van 17 Februari 1967 (België)

Datum :
17-02-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670217-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De vordering tot bindendverklaring van het arrest, door eiser in cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer deze niet laat blijken dat hij er belang bij heeft het arrest aan de opgeroepen partij gemeen te doen verklaren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.