Hof van Cassatie: Arrest van 17 Juni 1968 (België)

Datum :
17-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680617-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De bij artikel 565 van het Strafwetboek omschreven herhaling heeft slechts betrekking op de bij titel X van het Strafwetboek gestrafte overtredingen; zij heeft dus geen betrekking op de gecontraventionaliseerde wanbedrijven.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.