Hof van Cassatie: Arrest van 17 Juni 1968 (België)

Datum :
17-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680617-8
Rolnummer :

Samenvatting :

De handeling waardoor de procureur des Konings het dossier overmaakt aan de ambtenaar van het openbaar ministerie, ingevolge de beschikking van de raadkamer, waarbij een wanbedrijf wordt gecontraventionaliseerd, is een daad van vervolging die de verjaring stuit wanneer zij tijdig wordt verricht. (Wet van 17 april 1878, gewijzigd op 30 mei 1961, art. 22.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.