Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1969 (België)

Datum :
17-03-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690317-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het Hof verwerpt de voorziening van de beschuldigde tegen het arrest, dat hem naar het hof van assisen verwijst, die ingesteld werd voor het verstrijken van de termijn van tien vrije dagen vanaf de betekening van het arrest, voorgeschreven bij artikel 373 van het Wetboek van strafvordering, wanneer het arrest niet is aangetast door nietigheden die in de huidige stand van het geding door het Hof dienen te worden onderzocht. (Wetb. van strafv., art. 299 en 416.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.