Hof van Cassatie: Arrest van 17 Mei 1978 (België)

Datum :
17-05-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780517-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens gecorrectionaliseerde misdaden en als wanbedrijven gekwalificeerde feiten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard omdat sommige als wanbedrijven gekwalificeerde feiten niet gecorrectionaliseerde misdaden zijn en de andere misdrijven samenhangend zijn, gaat het Hof, het rechtsgebied regelende, na of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of de beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaart blijkt gegrond te zijn; is zulks het geval, dan vernietigt het de beschikking van de raadkamer, behoudens in zoverre het voor de misdaden verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.