Hof van Cassatie: Arrest van 17 Oktober 1972 (België)

Datum :
17-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721017-15
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid van de onderzoeksrechter of van de onderzoeksgerechten betwist werd, is niet ontvankelijk de voorziening welke voor de eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij niet ontvankelijk wordt verklaard het verzet van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die hem, zonder over deze bevoegdheid uitspraak te doen, wegens wanbedrijven naar de correctionele rechtbank verwijst. ( Sv., art. 416. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.