Hof van Cassatie: Arrest van 17 Oktober 1972 (België)

Datum :
17-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721017-16
Rolnummer :

Samenvatting :

Op de voorziening van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de minister van Justitie, vernietigt het Hof het vonnis waarbij een correctionele rechtbank een beklaagde veroordeelt die, op het ogenblik van de feiten waarop de veroordeling is gegrond, nog geen achttien jaar oud was. ( Sv., art. 441; wet van 8 april 1965, art. 36, 4°. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.