Hof van Cassatie: Arrest van 17 Oktober 1972 (België)

Datum :
17-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721017-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Nietig is de memorie neergelegd tot staving van een cassatieberoep in strafzaken, die is opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing. ( Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.