Hof van Cassatie: Arrest van 17 September 1971 (België)

Datum :
17-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710917-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Een eis tot geldigverklaring van een opzegging van een pachtovereenkomst voor het verstrijken van de huurtermijn, is een geschil over de ontbinding van de huurovereenkomst, waarvan de waarde wordt bepaald overeenkomstig artikel 26 van de wet van 25 maart 1876.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.