Hof van Cassatie: Arrest van 18 April 1974 (België)

Datum :
18-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740418-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Feitelijke grondslag mist het middel dat afstuit op een feitelijke vaststelling van de bestreden beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.