Hof van Cassatie: Arrest van 18 April 1984 (België). RG 3541

Datum :
18-04-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840418-3
Rolnummer :
3541

Samenvatting :

Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat geen uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis van een verdachte wiens inobservatiestelling wordt verlengd, behoeft, na cassatie ervan, niet te worden verwezen, wanneer die verdachte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd geïnterneerd, voordat op het cassatieberoep uitspraak is gedaan.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.