Hof van Cassatie: Arrest van 18 Augustus 1971 (België)

Datum :
18-08-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710818-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer, op het hoger beroep van het openbaar ministerie alleen, de rechter in hoger beroep een beslissing uitspreekt die voor de beklaagde gunstiger is dan die van de eerste rechter, mogen de kosten van het hoger beroep niet ten laste komen van de beklaagde. (Wet van 1 juni 1849, art. 3.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.