Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1972 (België)

Datum :
18-12-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721218-15
Rolnummer :

Samenvatting :

De verplichting de vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een vormvereiste; de omstandigheid dat een grond onjuist of weinig logisch is, levert geen schending op van artikel 97 van de Grondwet.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.