Hof van Cassatie: Arrest van 18 Februari 1981 (België). RG 1233

Datum :
18-02-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810218-11
Rolnummer :
1233

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.