Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1968 (België)

Datum :
18-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680618-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer één enkele straf wegens verscheidene misdrijven werd uitgesproken, is niet ontvankelijk de eis tot cassatie van de op de strafvordering gewezen beslissing die gegrond is op een middel dat enkel bepaalde misdrijven betreft, wanneer de uitgesproken straf door een ander misdrijf wettelijk gerechtvaardigd blijft. (Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.