Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1970 (België)

Datum :
18-06-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700618-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De termen " wettelijke bepalingen " in artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat het cassatieverzoekschrift, op straffe van nietigheid, onder meer de vermelding bevat van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, moeten in hun ruimste betekenis worden verstaan en strekken zich onder meer uit tot de voorschriften van algemene aard van de organen der uitvoerende macht.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.