Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1973 (België)

Datum :
18-06-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730618-16
Rolnummer :

Samenvatting :

De burgerlijke partij is alleen ontvankelijk om zich tegen een arrest van buitenvervolgingstelling in cassatie te voorzien, in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte en in de kosten van de strafvordering of in die van de burgerlijke rechtsvordering en in zoverre het arrest een andere beschikking bevat die uitsluitend betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.