Hof van Cassatie: Arrest van 18 Maart 1976 (België)

Datum :
18-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760318-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Winsten uit een beroepsactiviteit, ongeacht de aard of het voorwerp ervan, zijn als bedrijfsinkomsten belastbaar ten name van degenen die deze ontvangen hebben, zelfs indien zij de inkomsten slechts verkregen hebben ter uitvoering van een nietige overeenkomst (1). ( Art. 20 W.I.B. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.