Hof van Cassatie: Arrest van 18 Mei 1976 (België)

Datum :
18-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760518-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het hoger beroep van de beklaagde tegen een beschikking van de raadkamer waarbij deze naar de correctionele rechtbank wordt verwezen is ontvankelijk in zoverre het betrekking heeft op de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht en o.m. op de bevoegdheid ratione loci; de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit hoger beroep aanhangig is, mag enkel de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht nagaan; zij mag niet onderzoeken of er voldoende bezwaren bestaan voor de telastleggingen waarvoor verwijzing is bevolen. ( Art. 539 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.