Hof van Cassatie: Arrest van 18 November 1971 (België)

Datum :
18-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711118-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het verborgen gebrek van de verkochte zaak, dat de verkoper tot vrijwaring verplicht, kan een gebrek zijn dat, zelfs indien het de zaak niet intrinsiek aantast, deze ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe de verkoper, naar de verkoper wist, ze bestemde. ( B.W., art. 1641 tot 1647. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.