Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1991 (België). RG F1894N

Datum :
18-10-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911018-1
Rolnummer :
F1894N

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de in het Frans gestelde voorziening tegen een in het Nederlands gewezen beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad in zake gemeentebelasting. ( Art. 27 Taalwet Gerechtszaken. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.