Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1978 (België)

Datum :
18-09-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780918-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de militaire commissie van beroep voor geschiktheid en reform. ( Art. 50 Dienstplichtwet ).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.