Hof van Cassatie: Arrest van 19 April 1974 (België)

Datum :
19-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740419-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Inzake directe belastingen, moet het cassatiemiddel waarin verscheidene afzonderlijke grieven voorkomen, voor elke grief de geschonden wettelijke bepalingen afzonderlijk vermelden. ( Art. 289 Wetb. van de inkomstenbelastingen. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.