Hof van Cassatie: Arrest van 19 Februari 1976 (België)

Datum :
19-02-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760219-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een onroerend goed in huur gegeven is en door de huurder voor de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit wordt aangewezen, de huurovereenkomst waarbij aan de huurder wordt toegestaan het onroerend goed te veranderen bepaalt dat die huurder eigenaar blijft van deze werken tot het verstrijken van de huurovereenkomst, en het kadastraal inkomen van het pand dientengevolge verhoogd is, wegens de meerwaarde van het goed, moet met het kadastraal inkomen van voor de door de huurder uitgevoerde werken rekening gehouden worden om het belastbaar inkomen van de verhuurder vast te stellen (1). ( Artt. 7, par. 1, b, 155, 360, 361 en 362 W.I.B. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.