Hof van Cassatie: Arrest van 19 Februari 1981 (België). RG F543F

Datum :
19-02-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810219-10
Rolnummer :
F543F

Samenvatting :

Ingevolge art. 289 W.I.B. moet het verzoekschrift tot voorziening in cassatie aan de verweerder worden betekend vóór de afgifte ervan ter griffie van het hof van beroep; niet ontvankelijk is het middel dat niet voorkomt in het aan de verweerder betekende verzoekschrift en dat achteraf, vóór de afgifte ter griffie, eraan is toegevoegd, ook al is van het bijvoegsel aan de tegenpartij een afschrift bij ter post aangetekende brief gezonden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.