Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1970 (België)

Datum :
19-01-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700119-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Het inhalen van een voertuig op de openbare weg moet en mag enkel rechts geschieden, wanneer de in te halen bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij voornemens is links af te slaan en zich naar links heeft gewend om dat maneuver uit te voeren. ( Wegverkeersreglement, art. 21-1, lid 2. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.