Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1970 (België)

Datum :
19-01-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700119-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Het verhaal op de rechter is een burgerrechtelijk geding, zodat het enkel ontvankelijk is indien het ingeleid wordt door een verzoekschrift getekend door een advocaat bij het Hof van cassatie. ( Gerecht. Wetb., art. 478, 1080 en 1140 tot 1147. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.