Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1970 (België)

Datum :
19-01-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700119-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De eiser tot cassatie kan in strafzaken zijn voorziening met een tot staving ervan neergelegde memorie niet uitbreiden tot een door de verklaring tot voorziening niet bestreden beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.