Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1967 (België)

Datum :
19-06-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670619-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De advocaat die afstand doet van een voorziening door een burgerlijke partij ingesteld tegen de beslissing waarbij haar haar eis ontzegd wordt, moet daartoe bijzonder gemachtigd zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.